۱۳۸۸ خرداد ۱۱, دوشنبه

مهد و سرچشمه‌ی نژاد پرستی

دولت جمهوری اسلامی ایران که خود مهد و سرچشمه‌ی نژاد پرستی است ، چگونه می تواند بر ضد نژادپرستی بایستد.. از اوائل انقلاب هر بار به بهانه‌هایی دست به نسل کشی کردها چه در زندان ها ، چه به‌ صورت غارت فرهنگی ، به یغما بردن میراث فرهنگی آن ها ، انکار ملیت های گوناگون ساکن ایران به عنوان یک ملت ، کشتارهای خلخالی در کردستان ، کشتار قارنی ، لشکرکشی به کردستان عراق ، دست داشتن در بمباران شیمیایی حلبچه‌ با یاری صدام حسین ، ترور رهبران کردها (همچون قاسملو ، شرفکندی) برای مردم تمام دنیا سندی کاملا مبرز و آشکار است... دیگر امروز بازیچه‌ قرار دادن ادیان دیگر معنایی ندارد.. انکار هولوکاست معنایی ندارد.. ما خود قربانی نژادپرستانه‌ی جمهوری اسلامی هستیم ... زنان ما قربانی نژادپرستی هستند ...
" تراش باشی "