۱۳۸۸ خرداد ۱۷, یکشنبه

هفت تیر کشیدن های احمدی نژاد و کروبی


مناظره‌های شبکه‌ سوم توجه‌ بسیاری از مردم را به خود جلب کرده‌ است . نه‌ به‌ این خاطر که از برنامه‌ها و طرح ها و پروژه‌ها و ایده‌های کاندیدها به عنوان یک رئیس جمهور آگاه‌ شوند ؛ بلکه‌ صرفا به این خاطر که‌ بیشتر از نهان کاری ها و دست های پشت پرده‌ دولتمردان آگاه شوند . مردم که‌ نمی توانند انتقادی کوچک که هیچ، بلکه‌ حتی یک پیشنهاد به دولتمرادن ارائه‌ دهند !!
ولی این روزها بازار داغ هفت تیر کشیدن ها به سوی همدیگر دارد به اوج خود می رسد . یکی هاله نور را خرافات می داند ، دیگری از رشوه‌های شهرام جزایری پرده‌ بر می دارد ، از رژیم صهوینستی نقل قول می آورند !! از وجود زندان در بنیاد شهید سخن به میان می آید!! نشان هایی از سراشیبی سقوط رژیم در این انتخابات دهم کاملا محسوس است . با این اوضاع ، حتما پای آقای نائب امام زمان از طبقه‌ی هشتم آسمان پایین می آورند . خدا کند ، بتواند ، خود و عمامه‌های پیچیده‌ به دور این نظام به گند کشیده‌ شده‌ را جمع کند .
یک بار دیگر به خودم تبریک میگم ، که با همان ایده‌ای تحریم انتخابات ، در طول این چند سال سهمی در مشروعیت بخشیدن به این نظام گندیده‌ نداشته‌ام ..
این را هم اضافه‌ کنم که تمامی کاندیداها به نوعی از زنان همچون کالایی باارزش دارند بهره‌برداری می کنند و همان مسائل گندیده‌ ناموسی را به عنوان سپر اتهامات می دانند ..
این هم چند اس ام اس که این روزها دست مردم رد و بدل می شوند :
· کروبی خطاب به احمدی نژاد :" اگه‌ عکس زنمو نشون بدی ، عکس مادرتو میارم ".
· احمدی نژاد اعلام کرد : اگه‌ در این انتخابات رأی نیارم با پناهندگان افغانی گروه‌ دامول تشکیل خواهم داد .