۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۱, سه‌شنبه

تکرار تاریخ

و این گونه تاریخ در 19 اردی بهشت 1389 این تصاویر را برایمان تداعی کرد، این تصاویر همان تصاویریست که جهانگیر رزمی در اوایل انقلاب مستند کرده‌ است، تا تصاویر دیگر و اعدام های دسته‌ جمعی دیگر راهی بس کوتاه در پیش داریم...