۱۳۸۷ اسفند ۱۴, چهارشنبه

2

یکی از وبلاگیست های به ظاهر اهل ارومیه‌ (چونکه امروزرئیس جمهورشان آنجا بوده‌ چنین ادعایی می کنم) خواسته‌ او هم مثل تمام ملت ایران نامه‌ای به رئیس جمهور تشنه‌ نامه‌ نگاری بنویسد ولی دست بر قضا سر از وبلاگش در آورده‌ است .
من هم کامینتی براش گذاشتم با کمی اضافات ، تراشه‌ای از آن به اینجا رسیده‌ است .
"آقا آیهان چه عجب این ورا دور و بر محمود آقا .. کاشکی می توانستی که قبول کنی این مردم همانی هستند که به خودشان خیانت کردند و برای عالیجنابان شهید دادند.. آقای حسینی عجب مشکلاتی دارید اینها از کجا آوردی کوچه‌ به‌ نام خیانتکارانمان نیست؟؟؟!! عجب مشکلاتی دارید چند کلمه‌ به زبان خودت بنویس بعدا حس ناسیونالیستیت گل کند !!!!"
هم چنین در طول نامه‌اش با آیات قرآن مزینش کرده‌ که مثلا "به قرآن خنده‌ دارد ." رئیس جمهورخائن به خودشان را "عمو محمود" می نامد.
و سر لشکری که جوانان خودشان او را کشته‌اند با مظلومیت از او یاد می کند چونکه اگر او را نمی کشتند حضرت خلبان دمار از روزگار کردها در می آورد. عجب خلبان مظلومیست این ابراهیم زاده‌ی مظلوم !