کتاب سکـس و شرع و زن در تاریخ اسلام با ترجمه‌ی: آرمان منوچهری

دانلود کتاب سکـس و شرع و زن در تاریخ اسلام

نویسنده‌: مریوان حلبچه‌ای
مترجم: آرمان منوچهری


برای دانلود کتاب به زبان فارسی از این آدرس ها می توانید استفادە کنید:
یا ........................................................
http://mamnoe.wordpress.com/2010/05/03/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D9%88-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/
 ........................................................
یا از لینک روزنامه‌ای زیر برای مطالعەی آن استفادە نمایید:
http://www.calameo.com/read/001284823154b3cb7562d
 ........................................................
برای مشاهده‌ی جلد کتاب به این  آدرس مراجعه‌ کنید:
http://4.bp.blogspot.com/_tbVwU2h8-Ck/S_Z-unZVSEI/AAAAAAAAANQ/Y2MaYYCX65k/S660/untitled.jpg
 ......................................................
پیج کتاب سکس و شرع و زن در در تاریخ اسلام در فیسبوک: https://www.facebook.com/sex.religion.women

کتاب با رویکردی انتقادی، مسأله‌ی زنان و قوانین زن ستیزانه‌ اسلامی و پارادوکس های موجود در قرآن و احادیث را مورد نقد قرار می دهد.