۱۳۸۸ مهر ۲۵, شنبه

محمد فاحشه‌ ی مسلمانان


"محمد عربی" به عنوان یک فاحشه‌ و یک بچه‌ باز ، تمامی قوانین انسانی را زیر پا گذاشته‌ و مسلمانان نیز از یک فاحشه‌ پیروی می کنند. در سن پنجاه و چهار سالگی به عایشه‌ نه ساله تجاوز کرد و او را از بازیهای کودکانه‌اش به سریر زفاف کشانید!