۱۳۸۸ خرداد ۲۳, شنبه

روزگار غریب

روزگار غریبیست نازنین!!!!!!!!!
انگشت به دهان گرفتن چه‌ سود؟؟؟؟؟؟