۱۳۸۹ آذر ۱۰, چهارشنبه

تکرار حادثه‌ی میدان کاج تهران این بار در کرمانشاه..!

امروز (12/1/2010) در جریان یک درگیری میان سه‌ نفر با یک جوان در داخل شهر کرمانشاه، نزاع شدیدی درگرفت. درگیری لفظی آن ها به چاقو کشی رسید و در نهایت پس از ضربات شدید چاقو بر بدن آن جوان، ایشان بدن نیمه‌ جان خود را بر روی کاپوت ماشین طرف انداخت تا مانع از فرار مهاجمان  گردد، اما در کمال ناباوری آن جوان را در زیر لاستیک های ماشینشان از پای درآوردند..
 (به این میگن مملکت شیر تو شیر..) اگر صحبت از تجمع شانزده‌ی آذر باشد، نیروهای امنیتی و لباس شخصی و بسیجی ها و سپاهی ها، در ظرف چند دقیقه‌ خود را به مکان تجمع می رسانند، اما این اتفاقات خیلی به آسانی منجر به فنای یک جوان می گردد و هیچ خبری از اقدامات نیروهای انتظامی و امنیتی نیست. این گونه رویدادها نشانگر آنست که دولت عملا برای دعواهای شخصی و جان افراد اهمیتی قائل نیست. همچنان که جنایت میدان کاج تهران حقیقتی تراژیک را در اذهان همگان ایجاد کرد.