۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۱, شنبه

بيانيه رسمي شماره 1 شوراي برگزاري مراسم روز جهاني كارگر سال 89


مراسم روز جهاني كارگر: تهران شنبه - يازده ارديبهشت- ساعت 5 عصر
خيابان آزادي، مقابل وزارت كار و سپس راهپيمايي به سمت ميدان انقلاب (عبور از مسير خيابان هاي خوش ،رودكي، نواب،اسكندري ،جمالزاده – ميدان انقلاب ) و در شهرستان ها در مقابل ادارات كار يا مكان هاي منتخب خود كارگران و در ساعاتي كه اعلام مينمايند.
اطلاع رساني كنيد