۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۹, یکشنبه

روز اعدام فرزاد کمانگر را هر ساله به عنوان روز معلم گرامی بداریم.


مناسبت های مختلف در جمهوری اسلامی بر مبنای خواست صاحبان قدرت و برخواسته از حس مذهبی این حاکمان شکل گرفته است. از این میان می توان به روز مرگ مرتضی مطهری که یکی از سران و بنیانگذاران جمهوری اسلامیست، اشاره کرد که بعنوان روز معلم نامگذاری شده است.
فرزاد کمانگر معلم مناطق محروم کردستان در سال ۸۵ در یک دادگاه ده دقیقه ای به اعدام محکوم شد و در سحرگاه نوزدهم اردیبهشت ۸۹ به همراه چهار تن دیگر به نام های شیرین علم هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان اعدام شد. فرزاد کمانگر یک فعال حقوق بشر بوده و تمام عمر گهربارش را در راه آموزش فرزندان مناطق محروم کردستان صرف کرد. فرزاد کمانگر انسانی از جنس صمد بهرنگی، و دیگر معلمانی است که همراه فداکاری های شغل معلمی آرزوهای بزرگی برای انسان و انسانیت داشتند.
بیاید روز اعدام فرزاد کمانگر را به عنوان روز معلم نامگذاری کنیم با انجام چنین کاری یاد و خاطره استقامت و شجاعت فرزاد را برای همیشه زنده نگه خواهیم داشت.
نوزدهم اردیبهشت ۱۳۸۹
منبع: سایت اشتراک