۱۳۸۸ اسفند ۸, شنبه

تعطیلات به بهانه های واهی

در روز 12 ربیع الأول، روز تولد ابرمرد و بزرگ قهرمان فساد و فحشاء، یعنی محمد، در برخی از شهرهای سنی نشین با تعطیل کردن مدارس و برخی از ارگان های نیمه‌ دولتی، به استقبال این روز نامیمون رفتند.. جالب اینجاست که در روز 17 ربیع الاول نیز که در نظر اهل تشیع روز تولد این مرد پلید است، و در واقع تعطیل رسمی می باشد به صورت دوبل این روز در مناطق سنی نشین تعطیل می شود. تازه‌ تعطیلات تاجگذاری و مردن این آقا بالا سر هم بماند.
این هم از برکات دین و خیانت نسل اندر نسل به انسان ها...!