۱۳۸۸ اسفند ۲۳, یکشنبه

تراش باشی 3

وبلاگ تراش باشی2 توسط Blogger حذف شده‌ است، ظاهرا جزء لیست سیاه وبلاگ های ناخواسته‌ بوده‌ است... حالا بیا و ربات ها رو حالی کن.. که بابا اشتباه گرفتین، من این کاره‌ نیستم، رفیق ناباب منو اغفال کرد. والا منو چه به وبلاگ نویسی..حالا حالا ها که همین پیغام رو میدن، تا ببینیم پیغام های اونا و پسغام های من به کجا می انجامد.. این هم از پیغام شون..

روبوتهای جلوگیری از پیام های ناخواسته Blogger تشخیص داده اند که وبلاگ شما دارای خصوصیات و ویژگی های یک وبلاگ ناخواسته است. ( وبلاگ ناخواسته چیست؟ ) از آنجا که شما شخص حقیقی هستید که این مطلب را می خوانید، احتمالاً وبلاگ شما یک وبلاگ ناخواسته نیست. شناسایی پیام ناخواسته خودکار با یک مشکل داخلی روبرو شده است، به خاطر این تشخیص اشتباه از شما پوزش می طلبیم.

ما درخواست قفل گشایی شما را در March 12, 2010 دریافت کردیم. از طرف روبوت ها، به خاطر قفل خودکار وبلاگ غیر ناخواسته شما، پوزش می طلبیم. لطفاً صبر کنید تا زمانی که ما وبلاگ شما را بررسی کرده و تأیید کنیم که ناخواسته نیست.

درباره نحوه مقابله Blogger با وبلاگهای ناخواسته اطلاعات بيشتری کسب کنيد.