۱۳۸۸ بهمن ۱۹, دوشنبه

فراخواندن به حراست

به برکت زبان سرخ اینجانب و فعالیت دیگر برادران جان بر کف و آماده‌ی گزارش دهی، امروز صبح خواب نوشین بامدادیم را در حراست اداره‌، به شوکی ناگهانی مبدل فرمودند..
مرحله‌ی اول را خوب ماستمالی کردم و از لبه‌ی پرتگاه بی کار شدن نجات یافتم، تا مراحل بعد وگزارش رسانی دیگر برادران فعلا موندیم و سری سبز هم چنان پایدار است.!