۱۳۸۹ مهر ۲۹, پنجشنبه

خدمات آستان قدس رضوی در مشهد


اگهی استخدام بانوان جهت انجام فحشای اسلامی (صیغه‌) دروبلاگ مسعود این نوشتار راآفرید..
آستان قدس رضوی، جهت ارتقای فضای معنوی و ارضای مؤمنان بوالهوس و شهوتران و دارندگان عقده‌های جنسی خفه‌ شده‌، و جهت ایجاد رابطه‌ای عالی میان استبداد دینی با هوسرانی، و هم چنین ایجاد شرایط مناسب روحی و آرامش برای برادران زائر، که در مدت پابوسی رضا کفتر باز از همسران خویش دور هستند، اقدام به گشودن سالن هایی برای هوسرانی و خوشگذرانی در همان کنار حرم امام می نماید، به تعبیر دیگر و به منظور ارتباط با معبود و مبادا یک دم از پابوسی رضا دور گردند، بانوان مۆمنه‌ای را آماده‌ ی سرویس دهی و رساندن و رسیدن به فیض لایتناهی عبادت "کردن و دادن"، مهیا کرده‌ است.. زوار معزز! می توانند صیغه‌ شده‌ها را به یاد هوسرانی های رضا و محمد قریشی و سایر ائمه اطهار به صورت عقدهای یک تکانی تا پنج ساعتی و یک روزه‌ و یا ده‌ روزه‌ و یا به طور دایم، به عقد خود درآورند؛ و آب ماحصل از این عبادت پر از خیر و برکت را به یاد حسین در صحرای کربلا، به خواهران صیغه‌ شده‌ بنوشانند و یا حسین گویان به سراغ بانویی دیگری بروند. از همه مهمتر، اعانه‌ و پورسانت آستان قدس رضوی را به عنوان صدقه‌ و وقف به آستان ببخشایند.. 
عجب فحشا خانه‌ای شده‌  این مملکت!!