۱۳۸۹ مهر ۱۳, سه‌شنبه

دولت هلند با محاکمه‌ی "گرت ویلدرز" عملا به مبارزه‌ با آزادی بیان می پردازد."گرت ویلدرز" سیاستمدار حزب راستگرای هلند، با کارگردانی فیلمی که در آن کتاب "آدلف هیتلر" به نام "نبرد من" را به کتاب "محمد" یعنی "قرآن" تشبیه‌ کرده‌ است. این اقدام وی باعث شده‌ بود که در برخی از کشورهای اسلامی تظاهرات هایی بر علیه‌ وی و دولت متبوعش انجام گیرد. و امروز وی باید در مقابل دیوان لاهه حاضر شود و در صورت محکومیت به‌ پرداخت 10هزار دلار جریمه‌ یا یک سال زندانی را باید تحمل کند. دولت هلند و اتحادیه‌ی اروپا از این اقدام وی  به عنوان افراط گرایی و جریحه‌دار کردن احساسات مسلمانان، یاد می کنند..(اما اگر روزانه ده‌ها مهندس و دکتر که به مردم عادی پاکستان و افغانستان  برای بازسازی کشورشان یاری می رسانند  و به دست اسلامگرایان افراطی سر بریده‌ می شوند، را باید فقط نظاره‌گر بود و احساسات کسی مثل اینکه جریحه‌ دار نمی شود.!) در مقایسه‌ کردن این دو کتاب به هم دیگر یعنی "نبرد من" با "قرآن" اگر کسی تا حدودی هم با این کتاب ها آشنایی داشته‌ باشد، خواهد دید که مطلبی اغراق آمیز و دور از واقعیت بیان نشده‌ است. هیتلر هولوکاست را آفرید، ایشان هم پس از محاصره‌ قبیله‌ی بنی قریظه‌، تمامی مردان آن قبیله را از دم تیغ گذرانید. جالب اینجاست که هر دو گروه‌ قربانی شده‌ یهودیان بوده‌اند. 
آقای ویلدرز خواهان ممنوعیت چاپ و انتشار کتاب قرآن در هلند شده‌ است. (بهترین کار ممکن همین است، مگر مسلمانان اجازه‌ می دهند که نویسندگان و محققان دگراندیش، آثارشان در کشورهای اسلامی چاپ و منتشر شود، به عنوان مثال کتاب "آیات شیطانی".)
در هر صورت؛ زمانی که عملی ضد اسلامی از سوی کشوری فاقد دین در رأس حکومتش، مشاهده‌ می گردد زبان مسلمانان دراز می شود که مگر شما به دمکراسی و آزادی بیان اعتقاد ندارید.؟ چرا چنین اجازه‌ای می دهید که به اعتقادات ما توهین شود.؟ چرا به باورهای دیگران احترام نمی گذارید.؟ (به اعتقاد دیگران احترام گذاشتن باید دو طرفه‌ باشد نه از جامعه‌ی باز اروپایی برای انتشار باورهایی خرافی و ضد انسانی کمک گرفت تا انسان ها را بیشتر و بیشتر استثمار و ترور کرد؟!!!) هم چنین آقای ویلدرز جلوگیری از ساخت مساجد جدید در هلند را پیش شرط حمایت از دولت ائتلاف قرار داده‌ است. (زمانی که در تهران به عنوان پایتخت یک کشور اسلام زده‌، ساخت مسجد برای اهل تسنن ممنوع شد! چرا انتظار دارند که یک کشور اروپایی مسجد و حسینیه‌ و مهدیه‌ برای تروریستان اسلامی بنا نهند و از این پایگاه‌ها دگراندیشان و خردگرایان خرافات گریز را، آماج حملات خویش قرار دهند.)
به عنوان کلام آخر، اعلام پشتیبانی خود را به عنوان یک شخص لاییک و روزنامه‌نگار و وب نگار و مترجم از آقای "خرت ویلدرز" اعلام می کنم و اقدام دیوان لاهه در محاکمه‌ ایشان را صرفا توطئه‌ای اسلامی و برای بهره‌برداری اقتصادی از مسلمانان می دانم.