۱۳۸۹ مرداد ۱۲, سه‌شنبه

ذوب شدن در ولایتخوش به حال خودم که با چشمان خویش خدای مجهول الهویة را دیدم و چه خوب شد وجود خود را برای همگان آشکار ساخت.
ایها الناس؛ اگر قبلا خدا را در آسمان ها مدام شاکر بودید، اکنون خدای جدید یعنی خامنه‌ای را شاکر باشید، در همین نزدیکی ها..
ایها المسلمون و المسلمات بالولایة: اگر تا کنون در ولایت ذوب شده‌ بودید، اکنون فکری برای وارد شدن به کارگاه ریختگری ربوبیت وی بیندیشند، والا از قافله‌ی ذوب ربوبیت جا می مانید و به علت افزایش تحریم ها، و افزایش نرخ دعا نویسان، در نتیجه‌ تا اعلام یارانه‌ی دعا، از ذوب شدن در این مقام شامخ!! بی بهره‌ خواهید شد.