۱۳۸۹ شهریور ۹, سه‌شنبه

ازدواج موقت، ازدواج مجدد

موقت و لحظه‌ای کردن ازدواج و یا مقدس کردن امر ســکـس توسط یک روحانی، و یا ازدواج های دوم و سوم و چهارم و اجرا کردن احکام الهی، در واقع توهین و اهانتی مستقیم است به ساحت مقدس و کرامت انسانی. دین مبین اسلام!!! همگام با سایر ادیان به نام الهی!!! همواره‌سعی در تحقیر شخصیت و کوچک نمودن انسان نموده‌اند و همواره‌ به گوش انسان ها خوانده‌اند که ایها الناس، ‌هم ناقص العقول هستید. در میان این ناقصان عقول و معرفت، گروهی از انسان ها به نام زنان چندین برابر از جنس نرینه، ناقص العقل و حتی ناقص الدین محسوب می شوند. به همین سبب تبدیل به بازیچه‌ای دینی شدند، بازیگردان چنین خیمه‌ شب بازی هایی از خود پیامبران شروع شده‌ است، پیامبران به عنوان شخاص دارای عقده‌های جنسی، و با نام ریاکارانه‌ی تقدس و با بازی کلمات سالوسبازانه‌ای به نام معجزه‌، اسب خود را در عرصه‌ی توهین به جنس زن و به جامعه‌ی بشریت تاخت و تاز دادند. تا جایی که همین پیغمبر قریشی که خودش را به عنوان اسوه‌ی حسنه معرفی کرده‌ است، به بالین هجده‌ زن عقدی خزیده‌ است. و زمانی که از قدرت سرشار جنسی از وی پرسیده‌اند، پاسخی ماورایی به مردم داده‌ است که جبرئیل در روزی از روزها چیزی به من خورانده‌ است که اکنون قدرت جنسی من برابر با چهل مرد شده‌ است. (نتیجه‌ اخلاقی: چیز و میز خور کردن مساویست با پیدا کردن قدرت چهل اسب بخار). (عجب بخاری داره‌ این اسب چیز خور.)
اکنون مواد 19، 20، 21، 22 در لایحه‌ی حمایت از خانواده‌ به صورت قانونی ماندگار و لایزال الهی پس از هزار و چهار صد سال می خواهد قد علم کند. تا تبدیل شدن این لایحه‌ به جنایت علیه‌ خانواده‌ گامی به نام تصویب باقی مانده‌ است. (عجب دینی آورده‌ این جانی، عجب پیروانی دارد این دین)