۱۳۸۹ شهریور ۱۶, سه‌شنبه

سوزانیدن قرآن راهکار مناسبی برای مقابله با دین اسلام نیست..!!قرآن به عنوان کتابی که مالامال از تناقض گویی و لبریز از انسان ستیزی است، و از 1400 و اندی سال پیش، مردی بیابان نشین برای مردمی بیابانگرد آورد و بعدها به صورت کتابی مدون شد. از آن روزها تا کنون خشونت هایی از جانب اسلامگرایان بر علیه‌ خردگرایان و مردم عادی صورت می گیرد که ساختار اسلام سیاسی را شکل داده‌ است. اما عدم آگاهی از جهان اسلام و ریشه‌ دوانیدن تعصب ضد دینی از جانب برخی از زخم خورده‌های دست ایادی اسلام سیاسی، در برخی موارد این کتاب سرشار از انسان ستیزی مورد تعدی قرار می گیرد آن هم بلکه بتوانند زخم های خویش را التیام بخشند. اما در واقع  بهترین راه مقابله با قرآن و دین اسلام، نگرش علمی و دید انتقادی است نسبت به این کتاب. جدای از این موارد، پناه بردن به خرد و عقلانیت به جای پناه بردن به خرافات و ماوراء می تواند انسان را به سوی دنیای ایده‌آل و سرشار از خرد سوق دهد. با خرد می توان هر کتابی که روزی حاصل اندیشه‌ یا خرافاتی بوده‌ است، به چالش کشید.