۱۳۸۹ تیر ۶, یکشنبه

ادامه‌ ی سرکوب و دستگیری ها در شهرستان مریوان

در جریان دستگیرهای ها و سیاست سرکوب و ارعاب رژیم جمهوری فقیهان و ولایت اسلامی اعدام، دو نفر از شهروندان شهر مریوان به نام های محمد علی فتاحی و آقای سیوان خرسندیان را به شیوه‌ی تعقیب و گریز دستگیر کرده‌اند. قابل ذکر است که آقای مختار هوشمند، هنرمند و فعال مدنی که مدتی پیش در داخل بازار شهر مریوان دستگیر شده‌ بود، ایشان به همراه این شهروندان هنوز در سرنوشتی نامعلوم به سر می برند و هنوز هیچ کدام از نامبردگان تفهیم اتهام نشده‌اند.