۱۳۸۹ خرداد ۱۵, شنبه

هدایایی که به سوی سرزمین کوردستان فرستاده‌ می شود!


سالیان درازیست که هدایایی از سوی متجاوزان به کورستان برای مردمان کورد ساکن در این سرزمین فرستاده‌ می شود، این هدایا شامل توپ و تانک و باران گلوله‌ و شیمیایی است.! این بار و بنا به گفته‌ی رادیو فرانسه‌ و صدای آمریکا و بنا به دیده‌ی خودمان در این مناطق؛ نیروهای نظامی ایران از روز جمعه، برای دومین بار طی هفته جاری وارد خاک استان اربیل عراق شده و بیش از یک کیلومتر در این منطقه پیش روی کرده اند. البته‌ گلوله باران و توپ باران کردن های ایران بر سر مناطق کوردنشین شمال عراق به بهانه‌ی پیگیری چریک های پژاک و پ.ک.ک سالیان درازیست که هم چنان ادامه داشته‌ است، آش خاله‌ای که این نیروها برایمان پخته‌اند ده‌ها بلکه صدها وجب روغن حیوان منشی روی آن نشسته‌ و باید هر از گاهی قاشق و کاسه‌ای از این جام زهرآگین را به عنوان هدیه‌ سر بکشیم.. تمامیت ارضی کشور عراق به وسیله‌ی آخوندهای ایرانی دچار جادو و طلسم شده‌ است و کسی نیست چنین طلسمی را بشکند.!
حالا اگر کشتی که هیچ، اگر وانتی را به عنوان کمک و هدیه‌ به مردمان مناطق کورد نشین می فرستادند آیا ترکیه‌ که امروز سنگ فلسطینیان را به سینه می زند، و جمهوری اسلامی نیز فلسطینیان را به عنوان دامادهای سر خانه 30 سال است در این آب و خاک پروار می کند؛ آیا اجازه‌ی رسیدن چنین وانتی به دست چنین مردم مصیبت زده‌ای را می دادند.؟؟
احمدی نژادی که در مراسم سالگرد خمینی جلاد درباره‌ی هویت خودشان می پرسید: دیروز چه بودیم؟ امروز چی شدیم؟ روشن است که دیروز زلیل و منزوی بودید و امروز جنایت کار و یاغی جهان..! دیروز جوجه‌ طلبه‌هایی بودید در گوشه‌های حوزه‌های علمیه‌، امروز ابرقدرت های دیکتاتور و مستبدی هستید که ملت های دیگر را می خواهید زیر چکمه‌های دینی خویش له کنید، فلسطینیان برایتان نردبان های ترقی شده‌اند، تا بلکه خود را به حکومت جهانی مهدی توهمی برسانید.. اما بدانید که ملت های کورد و اسرائیل نابود شدنی نیستند..