۱۳۸۸ آبان ۱۲, سه‌شنبه

13 آبان

با این کروبی و موسوی گفتن و یا حسین و الله اکبر فقط و فقط داریم دیکتاتوران دینی را نسبت به خود گستاخ تر می کنیم ، این مزخرفات کدومند ، اینها که دهنشون به گوشت نمی رسه‌ ، شدن انقلابی.........یه‌ خورده‌ گوشت که بخورن و چند تا جوان را به پای چوبه‌ی اعدام بفرستن دیگه‌ نه خواسته‌ای دارن و نه بینشی.
خلاصه‌، فردا در سیزدهم آبان باز شعار مرگ است و نابودی، نیستی و دیکتاتور منشی، و بسیج بازی و راه سبز و استرس و اضطراب ، باز آقای خامنه‌ای است و دست بر گردن و شالی در گردن و مظلومیت نمایی و در عین حال بیداد گری و صدور انقلاب..
مگر با نابودی نظام دیکتاتورانه دین و دیانت بتوان چنین عتیقه‌هایی را به زباله‌دان تاریخ سپرد. از کروبی حامی به اصطلاح مردم گرفته‌ تا خامنه‌ای ولی امر مسلمین...