۱۳۸۸ آبان ۲۲, جمعه

خلخالی زنده‌ می شود...

موجی از ترور و اعدام به وسیله‌ی حکومت سرکوب گر جمهوری اسلامی به راه افتاده‌ است.


دیروز احسان فتاحیان ،


امروز شیرکو معارفی ،


فردا ؟


فرداهای دیگر ، نسل کشی و قتل عام ..........