۱۳۸۸ آبان ۳, یکشنبه

سریال دلنوازان و کالایی به نام "یلدا"


سریال دلنوازان که در حال حاضر از شبکه‌ی سوم سیما در حال پخش است، در واقع نمودی از تجارت و خرید و فروش های مدرنی است که ازدواج نام دارد.
مقدس کردن امر ســکس در میان ادیان و در دین اسلام بالاخص، به شیوه‌های گوناگونی همچو ازدواج دایم و موقت انجام می شود و در طی آن فقط زنان هستند که قابل فروش یا واگذاری به دیگران هستند.
اسلام به عنوان دینی پایمالگر که مهد و سرچشمه‌ای برای نابودی حقوق انسان هاست و قهرمان ســکس این دین یعنی "محمد" با آوردن و نوشتن جملاتی به نام آیه‌ی قرآنی به طور عملی به سیستم برده‌داری و بازار سیاه کنیزان دامن زد.
سیستم برده‌ داری که با آمدن دین اسلام در ممالک اسلامی به صورت ماندگار و ابدالدهر باقی مانده‌ است، و مردم هر کدام به نوعی به دور از هر نوع آزادی های فردی و اجتماعی زیر سایه‌ی نحس این سیستم دست و پا می زنند. تا جایی که برای طیف زنان به صورت جهنمی بی انتها ماندگار شده‌ است .
اگر خود را از موضوعمان یعنی سریال دلنوازان دور نسازیم ؛ کاملا روشن است که در این سریال چگونه زنان به دست مردانی به نام عمو و پدر و دایی و شوهر بازیچه‌ قرار می گیرند و به راحتی به نام اجرای احکام اسلام ، زنان و در رأس آنها "یلدا" مورد تعرض اسلامی قرار می گیرد بدون در نظر داشتن هیچ گونه ابعاد انسانی و کرامتی که لایق به جنس زنان باشد، همچون کالایی با ارزش، فروخته‌ می شود تا مهریه‌ای از شوهر وی بگیرند.
خلاصه‌ تا سایه‌ی شوم دین و در رأس آنها دین اسلام که خود مظهری از تسلیم شدن بی قید و شرط را دارد همچنان ماندگار باشد، نه تنها زندگی زنان بلکه زندگی مردان جامعه‌ نیز تنها مواجه با هاله‌ای از سرگردانی میان سنت و مدرنیته‌ خواهد بود.