۱۳۸۸ آبان ۱۹, سه‌شنبه

رسانه‌ها/جمهوری اسلامی/مردم غزه

رسانه‌ ها: مردم غزه‌ از آب آشامیدنی مناسب بر خوردار نیستند.

جمهوری اسلامی ایران: هیات محترم وزیران پس از خوردن موزهای برزیل و نان برنجی های کرمانشاه ، مصوبه‌ای را تصویب کردند که در آن قرار شد به زودی محموله‌ای آب برای برادران و خواهران جان بر کفمان در غزه‌ بفرستند. این محموله شامل انواع آب معدنی، نوشیدنی های گوارا و صد در صد اسلامی و حلال هستند همراه این محموله مقداری هم مهمات و سلاح پیشرفته‌ در اختیار برادران و خواهران مجاهدمان می گذاریم.

مردم غزه‌: به زودی شروع به کنیز خریدن از مصر می نماییم چونکه آب برای شرب و غسل کردنمان مهیا شده‌ است. و از این به بعد در داخل تانک های ایرانی حمام سیار برای شستشوی اسلامی و رفع غسل درست می کنیم. مرحباً علی السید العظمی السید خامنه‌ای جبران می کنیم براتون اگه‌ گذاشتیم مردم به خیابان ها بیایند و داد فریاد کنند... جبران می کنیم آقا..جبران می کنیم.