۱۳۸۹ فروردین ۲۱, شنبه

کتاب شرع و ســکــس و زن در تاریخ اسلام به زبان فارسی ترجمه‌ شد........"آرمان منوچهری"کتاب "ســکــس و شرع و زن در تاریخ اسلام" اثر ماندگار نویسنده‌ی توانا و محقق دنیای اسلام، آقای "مریوان حلبچه‌ای" است که به زبان کردی به رشته‌ی نگارش در آمده‌ است و از زمره‌ی بهترین کتاب هایست که جایگاه زن در اسلام را مورد بررسی قرار داده‌ است. کتاب که با رویکردی انتقادی و با استفاده‌ از احادیث نبوی و آیات قرآنی سعی در برجسته‌ نمودن مسأله‌ی زنان به عنوان مستضعف ترین قشر جامعه‌ی اسلامی، را مورد بازبینی قرار داده‌ و پیامبر اسلام که به تعبیر خود قرآن !!! اسوه‌ای حسنه و نمادی کامل از بشریت برای تمام جهانیان به حساب آورده‌ است، با استفاده‌ از مستندات ارائه‌ شده‌ در این کتاب، ثابت می شود که خود پیامبر که قهرمان اصلی و تاریخی و دینی زندگی برای مسلمین محسوب می شود، نسبت به زنان کاملا دیدگاهی جنسی داشته‌ است تا جایی که زنان در زیر سایه‌ی جامعه‌ی عشیره‌ایش از هر گونه حق و حقوق انسانی محروم شده‌اند.
محقق توانا آقای "مریوان حلبچه‌ای" جهت توضیح و دفاع از کتاب خود، در روزنامه‌ها، رادیوها و تلویزیون ها همیشه‌ اعلام آمادگی خود را برای گفت گو و مناظره‌ با اسلامگرایان اعلام کرده‌ است و مدام در مصاحبه‌هایش به راه حل های منطقی پناه برده‌ است. اما در عوض مسلمانان و اسلامگرایان افراطی همواره‌ در فکر طرح نقشه،‌ از صدور فتوا و حمله‌ و شبیخون زدن های خود دریغ نورزیده‌اند تا جایی که تا کنون دو شبکه‌ی عظیم تروریستی که برای کشتن وی نقشه‌ کشیده‌ بودند را متلاشی کرده‌اند. متأسفانه با افروختن هر چراغی در این ظلمت قهقهرایی، و با هر نوع حرکت و پویشی از سوی هر فرد و یا هر طیف خاصی که به منظور اشاعه‌ی فرهنگ منطق سالاری صورت می گیرد، خفاش های خون آشام از لابه‌لای لانه‌های ظلمت خویش بیرون جسته‌ و عقلیت خواهان را در دام های ننگین خویش، گرفتار ساخته‌اند. مردان دینی، از هر سوراخ سنبه‌ای که توانسته‌ باشند روح تشنه‌ی خود را با خون آزادیخواهان سیراب می کنند. هر یک به شیوه‌های گوناگون از صدور فتوا و ترسانیدن و سر بریدن و هتک حرمت و تهدید تا سوزانیدن و تبلیغات سوء علیه‌ی کتاب، دریغ نورزیده‌اند با این خیال که بلکه بتوانند چراغ جنبش عقلیت خواهانه‌ی قرن 21 را برای همیشه‌ خاموش نمایند. ملا هادی در شهر سقز، علی باپیر در ایالت فدرال کردستان عراق، ملا کریکار در اسلو پایتخت نروژ، نمونه‌هایی مستند از تهدید و ارعاب های اسلامی را در برابر خردگرایی و منطق و دانش، از خود بروز داده‌اند. که خود حکایت از شکست ایدئولوژیکی در برابر خرد و منطق را دارد.
اگر پیروان اسلام، با وجود آن همه به اصطلاح عالم و مراجع دینی، پاسخی منطقی و علمی برای انتقادات آقای "حلبچه‌ای" می داشتند، دیگر به تهدید و ارعاب و شیوه‌های ترور و سرکوب و خفقان متوسل نمی شدند، و ایشان را به درد "عبدالخالق معروف" و دهها نویسنده‌ و اندیشمند دیگر، مبتلا نمی ساختند، بلکه با مسامحه‌ و گفت گو و با کتاب او را می کشتند، نه با چاقو و شمشیر. از این رو جنبش مریوان حلبچه‌ای ها و بسیاری از نویسندگان توانا که در این راستا تا به حال قلم فرسایی کرده‌اند و اصل و واقعیات جهان اسلام را برای مردم نمایان ساخته‌اند؛ باید به نام جنبش عقلیت خواهی و زدودن خرافات از جامعه‌ متصف کرد. همان خرافاتی که به زور به حلقوم ما ریخته‌اند و شده‌ایم مسلمان.
مشوق اصلی من برای ترجمه‌ی این کتاب، محتوای این کتاب بود که مطابق عقل و منطق و دانش روز است. از طرفی دیگر خلاء کمبود و ضرورت ترجمه‌ی این کتاب به زبان فارسی، باعث شد که با تلاش های شبانه‌روزی خویش و با عشق به این کار، نسبت به‌ ترجمه‌ی این کتاب از روی چاپ هشتم آن در زبان اصلی کتاب(کردی) همت گمارم.‌ تا پاسخی دندان شکن باشد به تمامی افراط گرایان اسلامی از ملا هادی و علی باپیر و ملا کریکار گرفته‌ تا سرکردگان گروه‌ها و فرقه‌های مذهبی و پیروانشان.
از آن جهت که تنها نوشتن و آگاهی روز می تواند جایگاه مسلمانان رادیکال را بر هم زند و بر تعداد مریوان حلبچه‌ای ها افزون سازد، و چراغ چنین مکتب های خردگرا را افروخته‌ تر گرداند. لذا وظیفه‌ی هر روشن فکر آزادی خواهیست که با تمام توان از این جنبش جانبداری نماید، چون که چنین کتاب هایی ملک شخصی خاص نیست و تعلق به همگان دارد. و متعلق به تمامی آزادی خواهانیست که ندای آزادی و خرد گرایی در سر می پرورانند. چنین نویسنده‌ و دگراندیشانی را که به انسانیت خدمت می کنند را، نباید به بوته‌ی فراموشی سپرد.
اکنون این کتاب در جنوب کردستان(کردستان زیر سلطه‌ی عراق) منتشر شده‌ و دست به دست روی به ایران نهاده‌ است. هم چنین این کتاب تا کنون قسمت هایی از آن به زبان های نروژی و انگلیسی ترجمه‌ شده‌ است و به زودی چاپ و منتشر خواهد شد.
و این چنین چراغ فروزان خردگرایی مریوان حلبچه‌ای ها هر دم فروزان تر می گردد.

برای خواندن کتاب به زبان فارسی به این آدرس مراجعه‌ کنید.
http://pdfcast.org/pdf/sex-share-woman-in-history-islam


آرمان منوچهری
مترجم کتاب