۱۳۹۲ خرداد ۸, چهارشنبه

معجزەای به نام اصلاح طلبان!

روزگاری برای احمدی نژاد گوسفند ذبح می کردند و برایش پشتک و نیم واروی صلواتی می‌زدند، تازە نظرش به نظر رهبرش هم نزدیک بود، اما پس از مدتی تبدیل به جناح انحرافی شد و تمامی رمال و جادوگران نیز نتوانستند از مهلکە نجاتش دهند.

اما در واقع معجزەی بقای نظام اسلامی در ایران اصلاح طلبان هستند. لازم است در نظر داشتە باشیم اگر اصلاح طلبان هر وقت توانستند، ریش خود و افکار ارتجاعی خودشان را اصلاح کنند، در آن صورت می‌توانند جامعەی اسلام زدە و خرافات زدەی ایران را از منجلاب، اعدام و ترورقلم و زندانیان سیاسی - عقیدتی و اختلاس و رشوە و مواد مخدر و قهقرایی و فلاکت نجات دهند.

نباید فراموش کرد که تنها راهکار عملی توجەی بیشتر به خردگرایی و تلاش برای سیستمی لائیسیتە در قالب قانونی انسان محور و به دور از متافیزیک می باشد.