۱۳۹۱ اسفند ۱۱, جمعه

ضریح بوسی یا فرار از خلاء روانی

 
   سلام و صلوات فرستادن بر آستان بارگاەها، تعظیم کردن، ضریح بوسی و طلب روایی حاجت و شفا خواستن و شوهریابی برای دختر دم بخت، گذر از رواق‌ها، عریضەنویسی، پول انداختن، زنجیر کردن بیماران به ضریح، آیــــا خلاء درونی و نارسایی‌های روانی را ترمیم می کند و جایگزینی مناسب برای خرد و علم و دانش پیشرفت انسان امروزیست؟؟