۱۳۹۰ فروردین ۲۱, یکشنبه

اعتصاب سراسری در شهر پیرانشهر

در تاریخ 20/1/90 در شهر پیرانشهر در اعتراض به مسدود کردن مبدأ ورودی کالاهای الکترونیکی خارجی که به نظر ساکنین پیرانشهر جنبه‌ی سیاسی داشته‌ است، و فرمانداری با دادن این وعده‌ که با نمایندگان بازاریان به بحث و گفتگو می پردازد، مردم را مجبور به گشودن بازار و دکان ها کرده‌اند و بازکردن مغازه‌ها با اجبار مستقیم اداره‌ی اطلاعات و با دادن وعده‌ها بوده‌ است... گفتنی است که مدتی پیش مردم پیرانشهر نسبت به اقدامات رژیم که جنبه‌ی سیاسی داشته‌ است به طور کامل و به مدت سه‌ روز کامل شهر در اعتصاب سراسری به سر برده‌ است.. شایان ذکر که رژیم با داشتن واهمه از اعتصاب پیشین تک تک به صاحبان مغازه‌ها زنگ زده‌اند و یا مستقیما به آن ها مراجعه‌ کرده‌اند تا نسبت به گشودن مغازه‌هایشان اقدام نمایند...