۱۳۸۹ دی ۱۸, شنبه

آگهی پذیرش طلبه‌حوزه‌ی علمیه‌ی قم، از میان جوانان 14 تا 24 سال برای تمام سال‌های تحصیلی آینده، طلبه می پذیرد. ‌ از تمامی علاقه‌مندان به طلبگی و یادگیری افکار خدایی که توسط مراجع القاء می شود، دعوت به همکاری می نماید..
شرایط خاص ورود، انجام عمل لواط با یکی از مراجع یا یکی از حجج الاسالم.
در ضمن استخدام به صورت قطعی و رسمی است و هیچ شرطی برای استخدام نشدن وجود ندارد. حتی اگر برای صدور انقلاب به نیوزلند و صحرای سینا هم شده‌ استخدام می کنیم. ناگفته‌ نماند استخدام با حقوق و مزایای مکفی، و انجام صیغه‌های مکرر، بدون پرداخت حق الزحمه‌ی عقد، و انجام هر گونه عمل مقاربت و نزدیکی با هر زنی که بخواهید، بدون داشتن هیچ گونه عواقب دنیوی و عقوبت اخروی. (در این مورد می توان به آخرین مورد انجام گرفته‌ اشاره‌ کرد. و آن هم عمل مقاربت امام جمعه‌ی تویسرکان با خانمی شوهردار بود که پس از فهمیدن مردم، راحت اعلام کرد که ایشان تحت عقد صیغه‌ی موقت من بوده‌اند. )
طلبه‌ها در صورت نشان دادن عرضه‌ و نشان دادن فن فریب خویش، می توانند به درجات رهبری و یا به مجلس خبرگان راه یابند. 
"مدیریت نظارت بر حوزه‌ی علمیه‌ی قم"