۱۳۸۸ شهریور ۱۸, چهارشنبه

فروق و تشابه شیطان با خدا ؟

شاید هر دو یکی باشند !
شاید هر یک دو تا باشند !
شاید اصلا نباشند !
شاید هر دو بی اصل و نسب باشند !
شاید هر دو با اصل و نسب باشند !
شاید هردو خوب باشند !
شاید هر دو بد باشند !
شاید یکی خوب و دیگری بد باشد !
شاید خوبی یا بدی در ذهن ما باشند !
شاید یکی اسرائیل دیگری ایران باشد !
شاید هر دو اسرائیل باشند !
شاید اسرائیل و ایران دست به یکی کرده‌ باشند ! استغفرالله
شاید احمدی نژاد اسرائیلی باشد !

(ندا آمد ، آقا جون ! تو رو به جون میستر تایم [امام زمان] قضیه‌ رو سیاسی نکن . شما رو چه کار به بمب اتم)

ندا بدون پاسخ انعکاس یافت یعنی برگشت خورد . آخه‌ خوشکل نبود والا با جون و دل در آغوش می گرفتمش ...
ادامه‌ میدم ..
دو دوتا پنج تا ..
چرا پنج تا ؟
پس چند تا ؟
یک فروند خمینی
چرا خمینی ؟
پس کی ؟
میستر تایم ؟
آها منظورت امام زمان است ؟
باشه‌ .. دو دوتا مساوی با میستر تایم

خوب الان بگو اینها چه ارتباطی به خدا و شیطان دارند .. ارتباط دارند ، نقطه‌ی این ارتباط در روز{ به اصطلاح} جهانی قدس معلوم خواهد شد . که این خدایان مظهر آشوب و ننگ و سرچشمه‌ی فساد چگونه در تلاشند کشور اسرائیل را از روی زمین پاک کنند . ولی حیف پاکنشون نفتی است و پر از تعصب .. اگه‌ یه‌ خورده‌ عقل داشتند آشتی ایجاد می کردند نه دورویی و نفاق ..