۱۳۸۸ تیر ۱۰, چهارشنبه

یکی دیگر از جنایت های ولایت جور و فساد

نهم تیرماه‌ 88 است . امروز یکی دیگر از جنایت های ولایت جور و فساد ، ولایت مطلقه‌ی فقیه‌ در شهر ارومیه‌ بر سر یکی از بهترین دوستانم خالی شد ..
-) یادته‌ اون شبی که آرای ریاست جمهوری را می شمردند و احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور پیشتاز آراء شد ، چقدر گریه‌ کردم ...
-) خوب آره مگه‌ چی شده‌ ؟؟! (با خود گفتم حتما در شهرشون صدای اعتراضات دمکراسی خواهانه بلند شده‌ است و شاید او هم به دردسر افتاده‌ باشه‌)
-) چی نشده‌ ...
-) خوب تعریف کن ببینم چی شده‌ ؟؟
-) دیروز باز هم برای چهارمین بار به عنوان کسی که لباسش اسلامی نیست و روژ لب زده‌ توسط نیروهای سرکوبگر انتظامی دستگیر شدم..
این قسمتی از درد دل های دوستم بود که برای چهارمین بار به عنوان اراذل و اوباش در شهر ارومیه‌ در خیابان ایالت توسط نیروهای ضد مردمی انتظامی دستگیر شده‌ بود و امروز در طی یک تماس تلفنی این موضوع تراژدی را به من اطلاع داد .
دوستم می گفت:" نمی دانم که چه گناهی کردم ، نمی دانم اگر مثل بقیه‌ی زنان صیغه‌ای چادری بر سر می کردم و هر شب همبستر یک آخوند و یا یک حاج آقا می شدم ، دیگه‌ خانم مسلمانی می شدم و به بهشت نزدیک تر بودم . به جون خودم تمام غصه‌ی من از روی کار آمدن این عتیقه‌ی تروریست همین سلب آسایش و امنیت درون خیابانی بود!! اگر این موجود رئیس جمهور نمی شد حدأقل با خیال راحت می تونستم خیابان برم . ولی باز هم باید تا چهار سال دیگه‌ با این استرس و اضطراب سر کنم .. حالا بعد از کلی تعلیقی خوردن از دانشگاه ، امروز هم در این وضعیت اسفبار اقتصادی باید 60 هزار تومان به حساب نیروهای سرکوبگر بریزم تا دندانهایشان بیشتر و بیشتر گرگ نما شود .. ولی اگر صد بار دیگه‌ دستگیر شوم و صد بار دیگه‌ تعلیقی و محرومیت تحصیلی بخورم به این ایده‌ای که به آن اعتقاد دارم و در وجودم ریشه‌ دوانیده‌ است ، ذره‌ای عقب نشینی نخواهم کرد .. "
بعد از کلی صحبت کردن آفرین های زیادی بود که از نهادم بر می خواست و نثارش می کردم .. آفرین به شجاعتت ، آفرین به شهامتت ، آفرین به غیرتت ، آفرین بر آن مردانی که آن صحنه‌های تراژدی را روزانه صدها بار میبینند و چشمشان را از آن می بنددند ..
واقعیت اینست که زنان همیئشه‌ در تحولات ایران بیشترین نقش و کمترین حقوق حقه‌ی خویش را داشته‌اند هر چند دین اسلام مردان را به صورت خدای دوم برای زنان بشمار می آورد ، ولی همیشه‌ زنان هم در زیر این فشار زیر دستگی دارند انقلاب می کنند ، هر چند که انقلاب کردنشان باز به اسلام و مردسالاری ختم شود.
در اسلام زنان مسوول اصلی گناهان مردان هستند . مطابق آیات قرآن ، مردان هدایت کننده‌ و تنیه‌ کننده‌ زنانند. زنان نماد ناموس و شهامت مردان هستند . این تفاوت هم چیزی طبیعی نیست و مخلوق خداوندست با توجه به آیه‌ 34 سوره‌ النساء..
پیش به سوی نابودی اسلام ، زنده‌باد آزادی و دمکراسی